szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Obwieszczenia/ogłoszenia Wojta Gminy Obrzycko:
2009

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gaj Mały - funkcja zabudowy mieszkaniowa jednorodzin

Materiały do projektu uchwały budżetowej na 2010 r.

Obwieszczenia o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenia o wszczęciu/ zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gaj Mały

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w miejscowości Gaj Mały

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium w miejscowości Piotrowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowana w sprawie budowy linii nn 0.4 kV w Gaju Małym

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gaju Małym

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publiecznego - linia nn 0,4kV w Gaju Małym

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji linii nn - 0,4 kV w Koźminie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji linii nn w Gaju Małym

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Pęckowie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji wewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gaju Małym

Obwieszczenie o wydaniu decycji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zbiornika retencyjnego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Koźmin

Obwieszczenie o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko dla działek Nr 207/2 i 207/3 w Gaju Małym

Zawiadomienie o przedłużenie terminu rozpatrzenia sprawy dot. lokalizacji linii napowietrznej 110 kV Wronki - Szamotuły

OBWIESZCZENIE o uchwaleniu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” w miejscowości Piotrowo
Zakup trzech używanych samochodów pożarniczych powyżej 3,5 tony - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
informacje udostępnił:Irena Rakowska
data udostępnienia: 2010-01-25 09:05:53
ostatnia modyfikacja: Irena Rakowska 2010-01-25 09:32:01 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 65495