szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Obwieszczenia/ogłoszenia Wojta Gminy Obrzycko:
2010

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gaj Mały

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - „budowy sieci elektroenergetycznej dla zasilania obiektów przemysłowych w miejscowości Gaj Mały gm. Obrzycko\"
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - „budowy budynku szatni sportowej dla boiska sportowego na działce Nr 124/2 w miejscowości Zielonagóra gm. Obrzycko\"
OBWIESZCZENIE - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: „lokalizacji studni głębinowej na działce Nr 215 obręb geodezyjny Jaryszewo”
OBWIESZCZENIE - budowa drogi gminnej na działce Nr 311 m. Słopanowo.
OBWIESZCZENIE - budowa drogi gminnej na działce Nr 337 m. Piotrowo
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działce Nr 171 (droga wojewódzka) w miejscowości Gaj Mały.
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania w sprawie budowy studni głębinowej na działce Nr 215 obręb geodezyjny Jaryszewo.
OBWIESZCZENIE o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę drogi gminnej na działce Nr 66/1 położonej w Piotrowie.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej dla zasilania obiektów przemysłowych.
OBWIESZCZENIE - budowa budynku szatni sportowej dla boiska sportowego na działce Nr 124/2 w Zielonejgórze.
OBWIESZCZENIE - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działce Nr 171 (droga wojewódzka) w miejscowości Gaj Mały
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dz. nr 66/1 Piotrowo
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium - Gaj Mały
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania - Gaj Mały
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarownia - Słopanowo-Huby
Obwieszczenie o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piotrowo
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji linii WN relacji Wronki - Szamotuły
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za drugi kwartał 2010roku.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie rozbiórki istniejejącej linii napowietrznej 110 kV Wronki - Szamotuły i wybudowania po jej trasie nowej linnii 110 kV
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu - Jaryszewo
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w miejscowości Jaryszewo
Informacja o przycjęciu planu miejscowego w miejscowości Słopanowo-Huby
Informacja o przyjęciu planu miejscowego w miejscowości Gaj Mały
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w miejscowości Piotrowo, działka nr 186/2.
Obwieszczenie Wójta Gminy Obrzycko o budowie przystani kajakowej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - działki nr 182/9 i 182/1 położone w Gaju Małym
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko działka nr 229 położonej w Słopanowie-Hubach
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporzadzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gaj Mały - działki nr 207/2 i 207/3
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w miejscowości Gaj Mały
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w miejsc
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gaj Mały – działki nr 207/2 i 207/3 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usłu
OBWIESZCZENIE - na temat budowy wewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączeniami do granic działek na terenie działki Nr 219/12 w Gaju Małym gm. Obrzycko
OBWIESZCZENIE na temat budowy linii energetycznej nn-0,4 kV w miejscowości Gaj Mały,
 
informacje udostępnił:Irena Rakowska
data udostępnienia: 2010-01-25 09:16:20
ostatnia modyfikacja: Irena Rakowska 2010-01-25 09:16:20 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 65495