szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje o sesji Rady Gminy Obrzycko:
IV Sesja Rady Gminy Obrzycko

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko zwołuje

IV  Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się

w dniu 18 stycznia 2011 roku o godz. 14 00

w sali Ratusza w Obrzycku

 Proponowany porządek obrad:  

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrzycko na 2011 r.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie  
       dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
       zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w miejscowości Gaj Mały – działki  Nr 
       207/2 i 207/3.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wspólnego Programu Profilaktyki  i
       Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Gminy Obrzycko na 2011 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ramowego rocznego planu pracy Rady Gminy Obrzycko na 
       2011 rok.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy Komisji
        Rewizyjnej na 2011 rok oraz przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Gminy  
       na 2011 rok.
11.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i sprawy bieżące.
12.  Wolne głosy i wnioski.
13.  Zamknięcie sesji.

 
informacje udostępnił:Irena Rakowska
data udostępnienia: 2011-01-05 15:10:55
ostatnia modyfikacja: Irena Rakowska 2011-01-05 15:10:55 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 65495