szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Obwieszczenia/ogłoszenia Wojta Gminy Obrzycko:
2011

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii oświetlenia ulicznego.
OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego budowę linii oświetlenia ulicznego na działkach...
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
OBWIESZCZENIE - budowy sieci elektroenergetycznej kablowej; budowy małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
OBIESZCZENIE - o uchwaleniu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” w miejscowości Jaryszewo
OBWIESZCZENIE - o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 346 w miejscowości Jaryszewo, gm. Obrzycko
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy (rozbudowy) stacji wodociągowej na działce nr 67/2 i 73/8 w m. Zielonagóra gm. Obrzycko
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy budynku szatni sportowej dla boiska sportowego na działce Nr 124/2 w miejscowości Zielonagóra
OBWIESZCZENIE - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego po działkach Nr 138/1; 176/7; 505/8; 505/14; 505/20; 515/2 na Osiedlu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa/rozbudowa stacji wodociągowej w Zielonejgórze
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy - budowa małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w Słopanowie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w Słopanowie
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania - budowa budynku szatni sportowej dla boiska sportowego na działce Nr 124/2 w m. Zielonagóra
OBWIESZCZENIE - wybory
OBWIESZCZENIE - rozbudowy sieci gazowej śr/c w miejscowości Gaj Mały gm. Obrzycko po działkach Nr 171 i 221/1
Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2012r.
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego
Obwieszczenie Wójta Gminy Obrzycko w sprawie budowy przystani kajakowej wraz zapleczem sportowo-rekreacyjnym.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego budowę dróg gminnych wraz z oświetleniem
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn - 0,4 kV.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO w sprawie „rozbudowę sieci gazowej śr/c w m. Gaj Mały po działkach Nr 171 i 221/1 w m. Gaj Mały ”
Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko.
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego - budowa lini energetycznej kablowej nn-0,4kV - Zielonagóra
OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądu rejonowego w Szamotułach na kadencję 2012-2015
OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 346 w Jaryszewie, gmina Obrzycko.
OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko.
OGŁOSZENIE - dotacje dla klubów sportowych.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej 15/04 kV słupowej oraz linii kablowej NN 0,4 kV w miejscowości Piotro
OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2011r.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce Nr 242/2 położonej we wsi Słopanowo gm. Obrzycko.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowy linii SN-15 kV w miejscowości Zielonagóra po działkach Nr 10/1; 80987/14; 22; 23; 24; 94/2; 80987/16; 33; 34.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postepowania w sprawie: budowę stacji transformatorowej 15/04 kV na działce Nr 242/2 położonej we wsi Słopanowo gm. Obrzycko.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania w sprawie: budowę linii 15 kV; stacji transformatorowej 15/04 kV słupowej oraz linii kablowej NN 0,4 kV w miejscowości Piotrowo ...
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gaj Mały dz. nr 207/2 i 207/3
Obwieszczenie Wójta Gminy Obrzycko o przebudowie (zmiana trasy) linii Sn 15 kV w miejscowości Zielonagóra.
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „budowy drogi gminnej na działce Nr 337 w miejscowości Piotrowo gm. Obrzycko”
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „budowy drogi gminnej na działce Nr 311 w miejscowości Słopanowo gm. Obrzycko”
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Gaj Mały, działka nr 216/2.
 
informacje udostępnił:Irena Rakowska
data udostępnienia: 2011-01-31 14:00:28
ostatnia modyfikacja: Irena Rakowska 2011-01-31 14:05:30 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 65495