szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje o sesji Rady Gminy Obrzycko:
X Sesja Rady Gminy Obrzycko

                                     Obrzycko, dnia 22.08.2011 r.

 

PBR.0002.10.2011     

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko zwołuje

X  Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się

w dniu 31 sierpnia 2011 roku o godz. 14 00

w sali Ratusza w Obrzycku

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrzycko na 2011 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki nr 346 w Jaryszewie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Radę Gminy Obrzycko oświadczenia w zakresie realizacji zadań dotyczących ściągalności opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i sprawy bieżące.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

 
informacje udostępnił:Irena Rakowska
informacje wytworzył:Joanna Rusinek
data udostępnienia: 2011-08-23 21:13:10
ostatnia modyfikacja: Irena Rakowska 2011-08-23 21:13:10 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 65495