szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje o sesji Rady Gminy Obrzycko:
XII Sesja Rady Gminy Obrzycko

 

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że

XII  Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się

w dniu  8 listopada 2011 roku o godz. 14 00

w sali Ratusza w Obrzycku

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. zmienionej uchwałą Nr V/29/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na rok 2012”.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia informacji i deklaracji podatkowych.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Obrzycko w roku 2012.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

11.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i sprawy bieżące.

12.  Wolne głosy i wnioski.

13.  Zamknięcie sesji.

 

 

 
informacje udostępnił:Irena Rakowska
informacje wytworzył:Joanna Rusinek
data udostępnienia: 2011-11-02 14:58:10
ostatnia modyfikacja: Irena Rakowska 2011-11-02 14:58:10 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 65495