szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Obwieszczenia/ogłoszenia Wojta Gminy Obrzycko:
2012

POSTANOWIENIE - o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu w sprawie inwestycji - rozbudowa wytwórni schodów gietych na działce ewid. 250 i 252/5 w G
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa obory wolnostojącej na działce nr ewid. 35 w miejscowości Dobrogostowo gm. Obrzycko
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Miga Mirosław
POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu - Łukasz Olech
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wytwórni schodów giętych na działce nr 250
OBWIESZCZENIE - o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Gaj Mały, działka nr 216/2
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego budowie linii energetycznej kablowej nn - 0,4 kV po działkach nr 211/2 i 171 w miejscowości Gaj M
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetyczne
OGŁOSZENIE - nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2013 r
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę kablowej linii energetycznej nn 0,4 kV po działkach nr
Ogłowszenie Wójta - Nabór na Inspektora Nadzoru - przedłużenie terminu składania dokumentów.
Ogłowszenie Wójta - Nabór na Inspektora Nadzoru
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku handlu (sklep) na świetlicę wiejską na działce nr 40 w St
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie rozd
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1845P na odcinku Pęckowo-Ordzin
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodoci
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1845P n
OBWIESZCZENIE - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku (po byłym sklepie) na świetlicę wiejską na
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn - 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Słopanowo-H
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lini elektroenergetycznej nn - 0,4kV
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącej wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego budowę linii elektroenergetycznej n
OBWIESZCZENIE - Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do granic działek po działkach nr 301/4; 301/8; 301/5; 301/6; 301/14; 301/13; 301/9; 301/12;301/11; 242/10; 242/20; 242/18;
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN – 15kV, oraz stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV na działka
OBWIESZCZENIE - wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły na odcinku Pęckow
OBWIESZCZENIE - wszczęto postępowanie w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV
OBWIESZCZENIE - wszczęto postępowanie w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV kablowej dla zasil
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przystani kajakowej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym.
Informacja o wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2012 r.
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego ...
OBWIESZCZENIE - budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN – 15kV, linii elektroenergetycznej kablowej nn – 0,4 kV oraz słupa kablowego linii napowietrznej SN-15 kV w Słopanowie –
OBWIESZCZENIE - budowa przystani kajakowej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - Budowa kurnika do hodowli kur niosek na dz. o nr ewid. 229/2 w miejscowości Zielonagóra
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - Budowa kurnika do hodowli kur niosek na dz. o nr ewid. 229/2 w miejscowości Zielonagóra
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę linii elektroenergetycznej kablowej SN – 15kV, li
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia - Budowa kurnika do hodowli kur niosek na dz. o nr ewid. 229/2 w miejscowości Zielonagóra
 
informacje udostępnił:Irena Rakowska
data udostępnienia: 2012-01-03 07:53:18
ostatnia modyfikacja: Irena Rakowska 2012-01-03 08:29:36 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

Dokumenty do pobrania:
 Wniosek o przyznanie dotacji
wszystkie dokumenty >>
 
 


. .
BIP - liczba wejść: 65495