szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje o sesji Rady Gminy Obrzycko:
XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko

                                     Obrzycko, dnia 23.01.2012 r.


PBR.0002.16.2012

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko zwołuje
XVI  Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu  31 stycznia  2012 roku o godz. 14 00
w sali Ratusza w Obrzycku
 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie z realizacji zadań
       Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Obrzycko za 2011 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Obrzycko na 2012 rok
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
       terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Gaj Mały
       działka nr 216/2.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy
       Rady Gminy Obrzycko na 2012 rok.
10.  Przedłożenie przez Komisję Rewizyjną rocznego sprawozdania z działalności za 2011 rok.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy
        Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrzycko na 2012 rok.
12.  Przedstawienie przez komisje stałe planów pracy komisji na 2012 rok.
13.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i sprawy bieżące.
14.  Wolne głosy i wnioski.
15.  Zamknięcie sesji.

 
informacje udostępnił:Irena Rakowska
informacje wytworzył:Joanna Rusinek
data udostępnienia: 2012-01-24 10:41:22
ostatnia modyfikacja: Irena Rakowska 2012-01-24 10:41:22 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 65495