szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje o sesji Rady Gminy Obrzycko:
XXI Sesja Rady Gminy Obrzycko

Obrzycko, dnia 17.10.2012 r.

PBR.0002.21.2012 


Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
XXI  Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu  25  października  2012 roku o godz. 14 00
w sali Ratusza w Obrzycku

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrzycko na 2012 r.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
     Gminy Obrzycko.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Obrzycko na okręgi wyborcze.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Obrzycko
     z dnia 07 listopada  2008 roku w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu
     pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej zmienionej Uchwałą 
     Nr XXVIII/190/09 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2009 roku.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
      od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
      w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej
      jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Obrzycko
     w roku 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nagrywania sesji Rady Gminy Obrzycko.
14. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Obrzycko
      za I półrocze 2012 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
      Finansowej Gminy Obrzycko za  I półrocze 2012 r.
15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Obrzycko w sprawie oświadczeń
      majątkowych złożonych przez radnych gminy za rok 2011.
16. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i sprawy bieżące.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie sesji.

 
informacje udostępnił:Irena Rakowska
informacje wytworzył:Joanna Rusinek
data udostępnienia: 2012-10-18 11:01:56
ostatnia modyfikacja: Irena Rakowska 2012-10-18 11:01:56 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 65495