szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna12,60%.65495
.Godziny urzędowania0,34%.1781
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,28%.1442
.Rada Gminy0,13%.697
.Statut0,40%.2096
.Informacje podatkowe0,11%.560
.Oświadczenia majątkowe0,16%.853
.Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Stobnicku0,09%.442
.Pomoc0,03%.154
.Redakcja0,58%.3008
.Dane0,59%.3057
.Statystyka0,06%.291
.Organizacja Urzędu0,50%.2597
.Wójt0,12%.616
.Sołectwa0,71%.3711
.Komisje0,21%.1096
.Referaty0,28%.1462
.Protokoły0,19%.997
.Strategia rozwoju0,38%.1973
.Zagospodarowanie przestrzenne0,40%.2070
.Spółki prawa handlowego0,07%.367
.Oferty inwestycyjne0,16%.844
.Uchwała Nr I/1/20020,17%.876
.Regulamin Organizacyjny0,26%.1377
.Jednostki organizacyjne0,07%.369
.Rejestry i ewidencje0,10%.524
.Podatki i opłaty0,39%.2037
.Budżet0,17%.865
.Program do pobrania0,10%.498
.Dokumenty1,82%.9476
.Rejestr zmian18,09%.94013
.Radni Gminy Obzycko0,08%.424
.Jednostki Organizacyjne Gminy Obrzycko0,13%.685
.Urząd Gminy0,19%.1008
.Jednostki Organizacyjne Gminy Obrzycko0,16%.851
.Urząd Gminy0,10%.521
.Wyszukiwarka0,22%.1131
.Informacje nieudostępnione0,06%.292
.Moja sprawa1,54%.7984
.Ogłoszenie0,09%.453
.Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrowie.0,08%.397
.Ogłoszenie0,08%.420
.Informacje nieudostępnione0,05%.270
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,06%.313
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,07%.384
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym0,08%.412
.Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej0,09%.443
.Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego0,04%.205
.Przetarg na zakup materiałów budowlanych0,06%.287
.Przetarg na dostawę wyposażenia komputerowego0,07%.338
.Przetarg na dostawę materiałów budowlanych0,06%.297
.Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Zielonejgórze0,07%.349
.Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrowie0,05%.270
.Przetarg nieograniczony na dowożenie dzieci do szkół0,05%.246
.Przetarg na dostawę materiałów budowlanych0,06%.298
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,02%.117
.Inwestycje celu publicznego0,05%.264
.Inwestycje celu publicznego `0,06%.292
.Otwarty konkurs ofert - pożytek publiczny0,04%.196
.Pożytek publiczny - otwarty konkurs ofert0,05%.271
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,15%.779
.Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat0,36%.1875
.Uchwały Rady Gminy IV kadencji rok 20050,05%.249
.Uchwały Rady Gminy Obrzycko IV kadencji rok 20050,14%.719
.Przetarg na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Słopanowie0,07%.379
.Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego w 2005 r.0,03%.172
.Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pożytku publicznego w 2006 r.0,05%.249
.Inwestycja celu publicznego0,05%.245
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w Zielonejgórze0,05%.257
.Inne wnioski0,13%.694
.Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie0,12%.616
.Oświadczenia majątkowe za 2005 rok0,10%.535
.Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS0,02%.79
.Wykaz umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty zaległości podatkowych w 2005 roku0,06%.303
.Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego0,06%.321
.Kwartalne sprawozdanie Rb-Z0,08%.411
.Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piotrowie0,05%.270
.Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Jaryszewie0,07%.342
.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 03 października 2006 r.0,07%.340
.Wójt Gminy0,26%.1344
.Uchwały Rady Gminy Obrzycko V kadencji rok 2006 - 20100,21%.1103
.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,04%.188
.Obwieszczenia Wójta Gminy rok 20070,06%.334
.Wykaz umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty zaległości podatkowych w 2006 r.0,08%.431
.Obwieszczenia o wszczęciu / zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,17%.872
.Oferty pracy w Urzędzie Gminy w Obrzycku0,18%.931
.Ogłoszenie o naborze na młodzszego księgowego0,04%.226
.Informacja na temata wysokości dotacji przyznanych w wyniuku konkursu ofert na rok 20070,13%.676
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż urządzeń kotłowni0,03%.169
.Instrukcja korzystania z BIP0,11%.566
.Dostęp do innych informacji publicznych0,35%.1809
.Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Jaryszewie0,40%.2076
.Oświadczenia majątkowe za 2006 rok0,07%.368
.Użytkowanie wieczyste nieruchomości3,72%.19324
.Wykaz osób prawynych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty0,09%.457
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż urządzeń po byłej kotłowni w Gaju Małym0,13%.667
.Nabór kandydatów na ławników0,10%.510
.Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Obrowo - Lizbona0,19%.979
.Obwieszczenia Wójta Gminy Obrzycko0,04%.190
.Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej Słopanowo-Huby etap II0,15%.794
.Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w post. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,15%.777
.Nabór uzupełniający na ławników0,14%.733
.Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań w roku 20080,12%.649
.Przebudowa drogi gminnej w Gaju Małym - przetarg nieograniczony1,84%.9561
.Przebudowa drogi gminnej w Piotrowie - przetarg nieograniczony1,73%.8999
.Termin sesji Rady Gminy Obrzycko0,32%.1645
.Rejestr Zarządzeń Wójta 2002 - 20060,42%.2184
.Kliknij0,27%.1426
.Oświadczenia majątkowe za 2007 rok0,07%.369
.Obwieszczenie o wszczęciu / zakończeniu postępowania o lokalizacji celu publicznego0,20%.1052
.Przebudowa drogi gminnej w Piotrowie - przetarg nieograniczony0,21%.1115
.Przebudowa drogi gminnej Słopanowo - Słopanowo Huby (przetarg nieograniczony)0,25%.1280
.Wymiana chodnika na ulicy Zamkowej w Zielonejgórze - przetarg nieograniczony0,29%.1502
.Uchwały Rady Gminy Obrzycko V kadencji 2006 - 2010 (od czerwca 2008 r.)0,13%.679
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze0,25%.1296
.Dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Obrzycko - przetarg nieograniczony0,25%.1282
.Dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Obrzycko - przetarg nieograniczony0,30%.1549
.Modernizacja drogi w Karolinie - przetarg nieograniczony0,29%.1516
.Materiały do projektu uchwały budżetowej na 2009 r. - informacja0,18%.915
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,17%.900
.Ogłoszenie o konkursie na realiację zadań w roku 20090,86%.4444
.Obwieszczenia o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,12%.607
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze0,29%.1525
.Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadań w 2009 r.0,13%.697
.Informacja o wynikach naboru0,17%.895
.Obwieszczenia o wszczęciu/ zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego0,11%.555
.Uchwały Rady Gminy Obrzycko V kadencji 2006-2010 (rok 2009)0,09%.471
.Budowa chodnika przez Słopanowo-Huby - przetarg nieograniczony1,14%.5914
.Budowa drogi Dobrogostowo-Lizbona0,13%.670
.Modernizacja drogi gminnej Obrowo-Koźmin0,13%.675
.Wykaz umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty w 2008 r.0,05%.274
.Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaryszewie0,11%.593
.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koźminie0,10%.518
.Oświadczenia majątkowe za 2008 rok0,07%.384
.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koźminie - lista dokumentów do pobrania0,09%.463
.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koźminie - kosztorys ślepy0,09%.475
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gaju Małym0,05%.260
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gaju Małym0,05%.281
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego0,09%.456
.Zawiadomienie o przedłużenie terminu rozpatrzenia sprawy dot. lokalizacji linii napowietrznej 110 kV Wronki - Szamotuły0,08%.402
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania0,08%.420
.Obwieszczenie o wydaniu decycji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zbiornika retencyjnego0,07%.388
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.57
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowana w sprawie budowy linii nn 0.4 kV w Gaju Małym0,10%.521
.Materiały do projektu uchwały budżetowej na 2010 r.0,08%.394
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w miejscowości Piotrowo wraz z prognozą oddziaływania na0,04%.184
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publiecznego - linia nn 0,4kV w Gaju Małym0,07%.389
.Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaryszewie0,11%.589
.Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobylnikach0,12%.625
.Budowa sieci kanalizacyjnej Karolin-Pęckowo0,11%.563
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego0,07%.369
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego0,07%.383
.Przebudowa drogi gminnej Pęckowo - Ordzin (Ogłoszenie o zamówieniu)0,08%.398
.Przebudowa drogi gminnej Pęckowo - Ordzin (SIWZ)0,08%.427
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego0,08%.413
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,07%.360
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w miejscowości Gaj Mały0,08%.438
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko dla działek Nr 207/2 i 207/3 w Gaju Małym0,07%.389
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaryszewie.0,09%.443
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - modernizacja świetlicy wiejskiej w Koźminie.0,08%.411
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - budowa sieci kanalizacyjnej Karolin-Pęckowo.0,08%.432
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobylnikach.0,09%.452
.Uchwały Rady Gminy Obrzycko podjęte na XXVI sesji w dniu 31 sierpnia 2009 r.0,05%.272
.Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 roku0,03%.146
.Obwieszczenie o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej0,07%.387
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia0,05%.254
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Zielonagóra0,06%.298
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Piotrowo0,04%.228
.Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Trzciance0,05%.262
.Przebudowa drogi gminnej Pęckowo-Ordzin - ogłoszenie o wyborze wykonawcy.0,08%.441
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji linii nn - 0,4 kV w Koźminie0,07%.388
.Uchwały Rady Gminy Obrzycko podjęte na XXVII sesji w dniu 30 września 2009 r.0,05%.274
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gaj Mały - funkcja zabudowy mieszkaniowa jednorodzin0,07%.369
.Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gaj Mały0,06%.337
.Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 roku0,03%.157
.Wystąpienie pokontrolne - Wojewoda Wielkopolski0,02%.126
.Wystapienie pokontrolne - RIO0,04%.183
.Przetarg nieograniczony na zakup trzech używanych samochodów pożarniczych powyżej 3,5 tony.0,10%.521
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji linii nn w Gaju Małym0,05%.282
.Uchwały Rady Gminy Obrzycko podjęte na XXVIII sesji w dniu 29 października 2009 r.0,11%.577
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Koźmin0,06%.329
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji wewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gaju Małym0,06%.319
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Trzciance0,03%.155
.Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium w miejscowości Piotrowo0,07%.353
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gaju Małym0,00%.1
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gaju Małym0,06%.333
.Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Pęckowie0,06%.304
.Uchwały RIO0,02%.121
.Projekt budżetu na rok 20100,02%.123
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia0,06%.319
.Uchwały Rady Gminy Obrzycko podjęte na XXIX sesji w dniu 27 listopada 2009 r.0,04%.194
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej0,07%.361
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego0,07%.361
.Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego0,00%.2
.Archiwum 20070,02%.88
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań pyblicznych w 2010 roku0,09%.462
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gaj Mały0,07%.380
.Wyniki konsultacji na temat połączenia Gminy Obrzycko z Miastem Obrzycko0,02%.90
.Archiwum 20080,02%.81
.Uchwały Rady Gminy Obrzycko podjęte na XXX sesji w dniu 21 grudnia 2009 r.0,05%.263
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia0,00%.1
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia0,04%.212
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,06%.320
.Nabór na stanowisko inspektora ds. gospodarki gruntami0,12%.645
.Test0,00%.1
.20080,23%.1195
.20090,23%.1198
.20100,40%.2060
.20070,23%.1179
.20080,22%.1167
.20100,78%.4075
.20090,22%.1151
.Zakończone0,31%.1598
.20080,22%.1151
.20090,35%.1832
.20070,23%.1192
.Elektroniczna Skrzynka Podawcza0,19%.1013
.Akty Prawne - Dz.U. i M.P0,27%.1396
.Obwieszczenia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,26%.1369
.Ogłoszenia 20070,24%.1235
.Przetargi zakończone 2008 rok0,23%.1171
.20090,00%.1
.Uchwała RIO nr SO.-0951/40/D/20/20100,03%.173
.Dostęp do innych informacji publicznych0,02%.87
.REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY OBRZYCKO 2002 - 20060,02%.122
.20105,63%.29243
.Zakup trzech używanych samochodów pożarniczych powyżej 3,5 tony - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy0,07%.382
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze w wymiarze 1/2 etatu w Urzędzie Gminy Obrzycko0,10%.494
.Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 20 stycznia 2010roku.0,04%.195
.Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. gospodarki gruntami0,05%.256
.XXXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko0,07%.341
.Droga zielonagora-modrak-antoniny0,01%.76
.Chodnik słopanowo huby0,01%.67
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,03%.162
.Decyzja środowiskowa - budowa drogi Zielonagóra-Modrak-Antoniny0,02%.115
.Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS za okres 01.01.2009 - 31.12.20090,02%.102
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,04%.199
.Droga Koźmin0,02%.82
.XXXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko0,07%.348
.Przetarg samochody straż0,02%.110
.Remont dachu Ratusza0,03%.132
.Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z 12 marca 2010roku0,03%.150
.Uchwała RIO SO. 0954/15/20/20100,01%.72
.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2009 ROK0,02%.121
.Przebudowa drogi Gaj Mały - budowa chodnika0,01%.75
.Droga dobrogostowo0,01%.68
.XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko0,05%.265
.Obwieszczenie Starosty Szamotulskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,02%.78
.Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 marca 20100,02%.127
.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO o przystąpieniu do sporzadzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gaj Mały - działki nr 207/2 i 20,00%.1
.Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Obrzycko w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2009 rok0,02%.106
.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz lokalu w Piotrowie0,04%.201
.Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 kwietnia 2010roku.0,03%.163
.Sprawozdanie Rb-NDS0,03%.157
.Oświadczenia majątkowe za 2009 rok.0,09%.468
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.0,05%.237
.Wybory prezydenckie 20100,22%.1153
.Ogłoszenie o naborze0,12%.610
.Plac zabaw - szkoła gaj0,01%.59
.INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za 2009 rok0,04%.191
.OBWIESZCZENIE STAROSTY SZAMOTULSKIEGO0,02%.108
.Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko zwołuje Sesję Rady Gminy Obrzycko w dniu 21 czerwca 2010 roku o godz. 13:000,05%.275
.Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Dobrogostowie.0,03%.172
.Ogłoszenie o przetargach na nieruchomości w Piotrowie, Jaryszewie i Koźminie0,04%.226
.Informacje na temat wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze0,14%.723
.Wykaz działek do wydzierżawienia w Gaju Małym, Piotrowie i Słopanowie0,06%.321
.XXXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko0,05%.262
.Dowóz dzieci0,01%.62
.Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - droga gruntowa we wsi Dobrogostowo0,03%.159
.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej.0,04%.187
.Sprawozdanie Rb-NDS za okres 01.01.2010 do 30.06.20100,02%.100
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,04%.186
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,05%.255
.Test0,02%.100
.Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gaju Małym oraz modernizacja urządzeń w oczyszczalni ścieków w Ordzinie0,02%.113
.Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za drugi kwartał 2010roku.0,00%.20
.Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość w Piotrowie0,03%.179
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia0,03%.162
.Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 czerwca 20100,02%.117
.XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko0,03%.167
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym we wsi Piotrowo0,05%.246
.Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 lipca 20100,03%.158
.XXXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko0,02%.117
.Wybory samorządowe 20100,21%.1112
.Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.0,01%.77
.Studium0,03%.145
.Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 22 września 2010 roku0,05%.242
.Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 października 2010r.0,04%.199
.Do pobrania0,27%.1423
.XL Sesja Rady Gminy Obrzycko.0,02%.128
.Wybory samorządowe 20100,02%.85
.XLI Sesja Rady Gminy Obrzycko0,01%.65
.Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi0,02%.98
.Przetarg odbudowa poboczy, skarp i przepustów drogi gminnej nr 246 528 w miejscowości Zielonagóra0,02%.95
.INFORMACJA o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla działki nr 299 położonej na gruntach wsi Słopanowo-Huby0,02%.90
.INFORMACJA o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla działek Nr 182/9; 182/10 położonych na gruntach wsi Gaj Mały.0,02%.92
.Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Obrzycko za I półr.2010r.0,02%.99
.Informacja Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2010 roku. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy brzycko.0,02%.98
.I Sesja Rady Gminy Obrzycko0,16%.835
.Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 08 grudnia 2010 r. do 29 grudnia 2010 r.0,02%.91
.Uchwały z XL sesji Rady Gminy Obrzycko0,07%.362
.Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Obrzycko0,03%.141
.II Sesja Rady Gminy Obrzycko0,16%.832
.OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działce Nr 171 (droga wojewódzka) w miejscowości Gaj Mały.0,00%.1
.Obwieszczenie - Gminny Komisarz Spisowy dla Gminy Obrzycko ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2011)0,01%.57
.III Sesja Rady Gminy Obrzycko0,16%.814
.Uchwały RIO z dnia 3 grudnia 2010r.0,02%.90
.OBWIESZCZENIE - budowa drogi gminnej na działce Nr 337 m. Piotrowo0,00%.1
.Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi0,01%.57
.Wybory uzupełniające do Senatu 20110,14%.716
.IV Sesja Rady Gminy Obrzycko0,14%.727
.Uchwały z I sesji Rady gminy Obrzycko0,04%.190
.Uchwały z II sesji Rady gminy Obrzycko0,03%.179
.Uchwały z III sesji Rady gminy Obrzycko0,05%.277
.20110,24%.1229
.INFORMACJA o uchwaleniu zmiany SUiKZP Gminy Obrzycko0,02%.108
.20110,34%.1782
.Uchwały RIO z dnia 4 lutego 2011 roku.0,02%.115
.Oświadczenia majątkowe za 2010r.0,07%.344
.MPZP gaj mały0,02%.117
.20113,22%.16756
.Odnowa Piotrowo0,03%.130
.Uchwały z IV sesji Rady Gminy Obrzycko0,06%.323
.Rb-NDS za 2010r.0,03%.156
.V Sesja Rady Gminy Obrzycko0,13%.654
.Rb-NDS za 2010r. - korekta0,03%.161
.Uchwały z V sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011r.0,04%.212
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piotrowo0,04%.219
.VI Sesja Rady Gminy Obrzycko0,11%.596
.Przetarg obrowo0,03%.132
.Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za pierwszy kwartał 2011r.0,03%.132
.VII Sesja Rady Gminy Obrzycko0,11%.566
.Droga piotrowo0,02%.122
.DROGA ŁOPANOWO0,02%.111
.Nieruchomości na sprzedaż - Piotrowo (25.05.2011r.)0,05%.238
.VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko0,10%.528
.Nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownik referatu gospodarki komunalnej.0,07%.385
.INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO - w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za 2010 rok.0,02%.123
.Ławnicy 2012-20150,02%.105
.Zarządzanie kryzysowe0,04%.182
. Informacja w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego.0,03%.135
.Uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Obrzycku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Obrzycko z tytułu wykonania budżetu za rok 20100,02%.127
.INFORMACJA o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej dla działek Nr 207/2 i 207/3 położonych na gruntach wsi Gaj Mał0,03%.134
.Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.0,03%.137
.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010rok0,03%.157
.Dotacja - Ludowy Zespół Sportowy Gminy Obrzycko0,03%.139
.IX Sesja Rady Gminy Obrzycko0,14%.748
.Oświadczenia majątkowe za 2010r.0,06%.287
.Oświadczenia za 2010rok0,02%.81
.Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2011r.0,02%.112
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Kierownik referatu gospodarki komunalnej .0,07%.341
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - 01.08.20110,03%.156
.Uchwały z VI sesji Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 20110,02%.127
.Uchwały z VII sesji Rady Gminy z dnia 20 maja 20110,02%.118
.Uchwały z VIII sesji Rady Gminy z dnia 10 czerwca 2010r.0,02%.117
.Uchwały z IX sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2011r.0,03%.134
.X Sesja Rady Gminy Obrzycko0,10%.535
.Informacja o uchyleniu przez SKO decyzji Wójta Gminy Obrzycko w sprawie ustalenia lokalizacji lini napowietrznej 110kV0,02%.106
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 25.08.20110,04%.227
.Pozytek publiczny0,01%.70
.Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi0,02%.82
.Wybory do Sejmu i Senatu 20110,07%.348
.WYBORY0,01%.71
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w Słopanowie0,00%.1
.Odśnieżanie0,01%.47
.Przetarg - droga - zielone osiedle - zielonagora0,01%.38
.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU0,01%.64
.2011 - poniżej 14 000 euro0,38%.1950
.XI Sesja Rady Gminy Obrzycko0,06%.331
.Przetargi 2011 poniżej 14 tys euro0,01%.35
.Informacja - wykonanie budżetu Gminy Obrzycko - III kwartał 20110,01%.64
.Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi - wyniki konsultacji0,01%.59
.XII Sesja Rady Gminy Obrzycko0,06%.320
.Uchwały z X sesji Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2011r.0,04%.197
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 10.10.20110,03%.131
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 1.12.20110,04%.188
.Uchwały z XI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 października 2011r.0,02%.108
.Uchwały z XII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 8 listopada 2011r.0,05%.245
.XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko0,06%.291
.Zbór aktów prawa miejscowego.0,12%.628
.XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko0,06%.322
.Oświetlenie GajMały pow 14tys0,01%.28
.Uchwały RIO z dnia 5 grudnia0,01%.74
.20120,20%.1058
.XV Sesja Rady Gminy Obrzycko0,05%.267
.Obwieszczenia Wójta - 20120,00%.21
.20120,08%.426
.BUDŻET 20120,01%.29
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 18.01.20120,02%.129
.OGŁOSZENIE - o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego.0,02%.129
.2012 - poniżej 14 000 euro2,09%.10866
.2012 - powyżej 14 000 euro2,23%.11569
.Przetargi 2012 ponizej 14 000 euro0,01%.38
.Przetargi 2012 powyzej 14 000 euro0,01%.59
.XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko0,05%.284
.Uchwały z XIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011r.0,02%.102
.Uchwały z XIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2011r.0,02%.89
.Uchwały z XV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 9 stycznia 2012r.0,02%.114
.Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. płac, zamówień publicznych i zwrotu podatku akcyzowego0,06%.289
.20120,15%.801
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomości - 7.03.2012r.0,03%.160
.Zbór aktów prawa miejscowego.0,00%.4
.XVII Sesja Rady Gminy Obrzycko0,05%.255
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 22.03.20120,03%.134
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - referent ds. płac, zamówień publicznych i zwrotu podatku akcyzowego0,04%.199
.XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko0,03%.177
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18 V 2012r.0,03%.160
.NABÓR - konserwator oczyszczalni ścieków - Kobylniki0,04%.201
.XIX Sesja Rady Gminy Obrzycko0,04%.205
.Oświadczenia majątkowe za 2011r.0,03%.172
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - konserwator oczyszczalni ścieków - Kobylniki0,03%.136
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - 10.08.2012r.0,02%.82
.XX Sesja Rady Gminy Obrzycko0,04%.192
.XXI Sesja Rady Gminy Obrzycko0,02%.105
.Uchwały z XXI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2012 r.0,01%.66
.Sołectwa0,01%.54
.XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko0,01%.50
.Uchwały z XVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2012r.0,00%.13
.Uchwały z XVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 marca 2012r.0,00%.13
.Uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 maja 2012r.0,00%.13
.Uchwały z XIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 19 czerwca 2012r.0,00%.11
.XXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko0,01%.35
.Uchwały z XX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2012r.0,00%.17
.Uchwały z XXII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 listopada 2012 r.0,01%.28
.Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji0,02%.91
.XXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko0,01%.29
.PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji0,01%.42
 
.. .
BIP - liczba wejść: 65495