Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

II Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 18.12.2014 r.
 
PBR.0002.2.2014      
 
 

Z a w i a d o m i e n i e
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że

  II Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 29 grudnia 2014 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Słopanowie

 

 

Proponowany porządek obrad:

 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko   na lata 2014 -2019.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrzycko na 2014 r.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Szamotuły zadań w zakresie prowadzenia biblioteki publicznej.
11.   Rozpatrzenie pisma Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gaju Małym w Likwidacji w sprawie odpłatnego przejęcia dróg gminnych położonych w Gaju Małym.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
      Włodzimierz Janasek


Wyświetleń strony: 885
Data wytworzenia: 21-12-2014, 20:03:34 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 21-12-2014, 20:08:27 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego