Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

II Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 12.12.2018 r.
PBR.0002.2.2018
 
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
II Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 27 grudnia 2018 roku o godz. 14 00
w Urzędzie Gminy w Obrzycku
 
Proponowany porządek obrad:  
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Obrzycko.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2019 -2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrzycko na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku zmienionej Uchwałą Nr XIV/109/2016 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu Gminy Obrzycko na lata 2018 - 2032”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrzycko.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/232/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobrogostowo.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/233/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gaj Mały.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/234/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jaryszewo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/235/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Koźmin.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/236/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Obrowo.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/237/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ordzin.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/238/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pęckowo.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/239/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piotrowo.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/240/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słopanowo.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/241/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stobnicko.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/242/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zielonagóra.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/229/2018 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia sołectwa Karolin oraz nadania statutu sołectwu Karolin.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Dobrogostowo.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Gaj Mały.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Jaryszewo.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Koźmin.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Obrowo.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Ordzin.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Pęckowo.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Piotrowo.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Słopanowo.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Stobnicko.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Zielonagóra.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Karolin.
 40. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Obrzycko.
 41. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrzycko za 2018 r.
 42. Interpelacje i zapytania radnych.
 43. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
 44. Wolne wnioski i informacje.
 45. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek


Wyświetleń strony: 425
Data wytworzenia: 12-12-2018, 15:27:12 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 12-12-2018, 15:32:37 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 12-12-2018, 15:33:57 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego