Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

III Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 12.01.2015 r.
 
PBR.0002.1.2015      
 

 

I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
III Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 27 stycznia 2015 roku o godz. 13 00
w świetlicy wiejskiej w Gaju Małym

 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.   Otwarcie sesji.
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrzycko na 2015 rok.
6.   Przedłożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2014 rok.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie ramowego rocznego planu pracy Rady Gminy Obrzycko.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia przez Gminę Obrzycko ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Dobrogostowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Gaj Mały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Jaryszewo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Koźmin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Obrowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Ordzin.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Pęckowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Piotrowo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Słopanowo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Stobnicko.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Zielonagóra.
21. Przedłożenie przez komisje stałe Rady Gminy rocznych planów pracy komisji na 2015 r.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
     Włodzimierz Janasek


Wyświetleń strony: 692
Data wytworzenia: 13-01-2015, 15:11:16 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 13-01-2015, 15:14:45 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego