Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

III Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 19.02.2019 r.

PBR.0002.1.2019

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
III Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 14 00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Obrzycku

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Obrzycko.

 4. Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Obrzycko.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Obrzycko na 2019 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Obrzycko na 2019 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2019 rok.

 9. Podjęcie uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2019-2028.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/123/2016 r. Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016 r. dotyczącej nadania Statutu Biblioteki Gminy Obrzycko.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku zmieniony Uchwałą nr XIV/109/2016 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21kwietnia 2016r. i Uchwałą nr II/13/2018 rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2018r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii za rok 2018.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku za 2018 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją tego zadania za 2018 rok.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Obrzycku za 2018 rok.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji wiejskiej Obrzycko.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Obrzycko na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Obrzycko.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/154/09 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Obrzycko.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Zielonejgóry.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 22. Interpelacje i zapytania radnych.

 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.

 24. Wolne wnioski i informacje.

 25. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 242
Data wytworzenia: 19-02-2019, 13:32:21 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 19-02-2019, 13:34:10 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego