Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST


 

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31) obowiązkiem wykorzystujących wyroby zawierające azbest jest dokonywanie przynajmniej raz w roku inwentaryzacji tych wyrobów poprzez sporządzenie spisu z natury, a następnie sporządzenie w dwóch egzemplarzach informacji o wyrobach zawierających azbest (formularz nr 1). Jeden egzemplarz informacji (formularz nr 1) należy przekazać w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku:

-        w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami: Wójtowi Gminy Obrzycko,

-        w przypadku przedsiębiorców: Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego,
natomiast drugi egzemplarz należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej inwentaryzacji.

 

Aktualną informację (osoby fizyczne) należy złożyć w Urzędzie Gminy w Obrzycku
(al. Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko), w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

 

Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest jest dopuszczalne do dnia 31 grudnia 2032 roku, jednakże w przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń lub zużycia wyrobu, powinien on zostać usunięty przez wykonawcę posiadającego stosowne zezwolenie na wykonywanie prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. O ilości usuniętych wyrobów należy poinformować stosowny organ według zasad i z wykorzystaniem wzoru formularza jak do wyrobów nadal wykorzystywanych (formularz nr 1), do dnia 31 stycznia następującego po roku, w którym wyroby te zostały usunięte.
Nieprzekazanie powyższych informacji we wskazanym terminie, zgodnie z art. 346 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), podlega karze grzywny.
Wszelkich informacji w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz stosowne formularze można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Melioracji Urzędu Gminy Obrzycko (al. Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, tel. 61 29 13 065 wew. 212).Pliki do pobrania:
1. formularz nr 1 Informacja o wyrobach zawierających azbestWyświetleń strony: 1457
Data wytworzenia: 25-11-2013, 14:41:47 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 25-11-2013, 14:42:36 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 03-02-2020, 08:43:20 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego