Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Informacja o wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert


Załącznik do
Zarządzenia Nr 11/2015
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 19 lutego 2015 r.
 
Wójt Gminy Obrzycko
 
podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015
 
 
Obszar A: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
 1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA „15 Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK ” – 700,00 zł

 2. Stowarzyszenie LZS Gminy Obrzycko „Organizowanie aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Obrzycko poprzez organizowanie zawodów sportowych” – 5000,00 zł

 3. Stowarzyszenie Tenisa Stołowego „WARTA Koźmin” „Organizacja turnieju tenisa stołowego w osiedlu Ameryka w Jaryszewie” - 900,00 zł
Obszar B: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 1. Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach „Integracja osób niepełnosprawnych poprzez kulturę, turystykę i rehabilitację” – 2700,00 zł

 2. Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Szamotułach „Przedsięwzięcie rehabilitacyjno – integracyjno – turystyczne dla podopiecznych (dzieci z opiekunami)”300,00 zł
Obszar C:  Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Poznaniu „Spotkania integracyjne obrzyckich seniorów”- 800,00 zł
Obszar D: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
 1.  Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach„Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji świąt bożego narodzenia świąteczny czas ” - 500,00 zł
   
 2. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych pod nazwą „Kwiaty Polne” „Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców sołectwa Koźmin” – 1900,00 zł
   
 3. Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie nr 49 „DROP” w Obrzycku „Tradycje myśliwskie na ziemi obrzyckiej – z myśliwymi za pan brat” – 600,00 zł
 
  
Wójt Gminy Obrzycko
 /-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 1152
Data wytworzenia: 25-02-2015, 11:16:21 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 25-02-2015, 11:20:52 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego