Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego


Obrzycko, dnia 14 listopada 2014 r.
 
 
 
 
Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
 
 
W wyniku konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi w dniach od 20 października 2014 r. do 10 listopada 2014 r. w formie zgłaszania do Wójta pisemnych opinii i  uwag do projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 zamieszczonego na stronie www.bip.obrzycko.pl oraz tablicy ogłoszeń urzędu gminy (od dnia 10 października 2014 r.) – wpłynęła jedna opinia w zakresie poszerzenia obszaru współpracy gminy wymienionego w rozdziale II w punkcie 3 i w rozdziale V w punkcie 1 o zadania w następującym zakresie: - ochrona i promocja zdrowia; - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; - turystyki i krajoznawstwa; - upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 
Wójt Gminy Obrzycko po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych opinii i uwag uznał, że proponowane obszary współpracy mieszczą się w sferze zadań własnych gminy możliwych do objęcia programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego i uwzględnił złożony wniosek dokonując odpowiedniej zmiany w projekcie uchwały


Wyświetleń strony: 669
Data wytworzenia: 19-11-2014, 13:51:28 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 19-11-2014, 13:55:32 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego