Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego


Obrzycko, dnia 26 października 2015 r.

 

Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na rok 2016”.

 

W wyniku konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi w dniach od 15 września 2015 r. do 07 października 2015 r. w formie zgłaszania do Wójta pisemnych opinii i  uwag do projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na rok 2016  zamieszczonego na stronie www.bip.obrzycko.pl oraz tablicy ogłoszeń urzędu gminy (od dnia 07 września 2015 r.) – wpłynęła 1 opinia od: „Stowarzyszenia na rzecz czystości Ziemi” w zakresie poszerzenia obszaru współpracy gminy wymienionego w rozdziale II w punkcie 3 o zadania w następującym zakresie: - ochrona i promocja zdrowia; - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; - turystyki i krajoznawstwa; - upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz  w rozdziale V w punkcie 1 o zadania w następującym zakresie: - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa  przyrodniczego; - turystyki i krajoznawstwa;

Wójt Gminy Obrzycko po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych opinii i uwag uznał, że proponowane obszary współpracy mieszczą się w sferze zadań własnych gminy możliwych do objęcia programem współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego i uwzględnił złożony wniosek dokonując odpowiedniej zmiany w projekcie uchwały.Wyświetleń strony: 469
Data wytworzenia: 26-10-2015, 13:33:01 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 26-10-2015, 13:37:31 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego