Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014 r.


Informacja Wójta Gminy Obrzycko
o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko
za IV kwartał 2014 r.
 
Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 938) Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości informacje o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014 roku
 
1)      Dochody – wydatki – nadwyżka/deficyt
 
Wyszczególnienie
Plan (po zmianach)
Wykonanie od początku roku
A. Dochody (A1+A2)
13 797 002,04
13 303 790,07
A.I Dochody bieżące
12 200 716,71
11 716 206,74
A.2 Dochody majątkowe
1 596 285,33
1 587 583,33
B. Wydatki (B1+ B2)
14 906 378,49
13 739 893,82
B.I Wydatki bieżące
11 930 552,49
10 787 591,64
B.2 Wydatki majątkowe
2 975 826,00
2 952 302,18
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)
-1 109 376,45
-436 103,75
D. Finansowanie (D1-D2)
1 109 376,45
             1 870 288,09
D.1 Przychody ogółem
1 509 376,45
2 270 288,09
D.2 Rozchody ogółem
400 000,00
400 000,00
 
2) W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku  nie zostały udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.938).
 
Wójt
Gminy Obrzycko
inż. Irena Rakowska
 
 
Obrzycko, dnia 02 marca 2015 roku


Wyświetleń strony: 835
Data wytworzenia: 05-03-2015, 11:03:04 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 05-03-2015, 11:04:08 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego