Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2018 r.


Informacja Wójta Gminy Obrzycko
o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko
za I kwartał 2018 r.
 
 
Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami) Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości informacje o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko w I kwartale 2018 roku
  1. Dochody – wydatki – nadwyżka/deficyt
Wyszczególnienie
Plan (po zmianach)
Wykonanie od początku roku
A. Dochody (A1+A2)
18 734 990,00
5 633 855,03
A.I Dochody bieżące
18 414 990,00
5 619 793,23
A.2 Dochody majątkowe
320 000,00
14 061,80
B. Wydatki (B1+ B2)
26 182 266,97
5 751 761,36
B.I Wydatki bieżące
16 894765,97
3 999 552,29
B.2 Wydatki majątkowe
9 287 501,00
1 752 209,07
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)
-7 447 276,97
-117 906,33
D.1 Przychody ogółem
8 063 076,97
6 338 257,41
D1.1. kredyty i pożyczki
7 473 700,00
0,00
D1.2.obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych
0,00
0,00
D1.3 nadwyżka z lat ubiegłych
589 376,97
4 628 257,41
D1.3.1 środki na pokrycie deficytu
0,00
0,00
D1.4 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:
0,00
1 710 000,00
D.2 Rozchody ogółem
615 800,00
90 000,00
D2.1. spłaty kredytów i pożyczek
615 800,00
90 000,00
 
  1. W I kwartale 2018 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.
 
Wójt Gminy Obrzycko
Irena Rakowska
 
 
Obrzycko, dnia 22 maja 2018 roku


Wyświetleń strony: 525
Data wytworzenia: 22-05-2018, 13:01:36 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 22-05-2018, 13:04:17 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 22-05-2018, 13:05:16 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego