Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwrtał 2015 r.


Informacja Wójta Gminy Obrzycko
o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko
za III kwartał 2015 r.

 

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 938)  Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości informacje o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2015 roku

1)  Dochody – wydatki – nadwyżka/deficyt

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

A. Dochody (A1+A2)

13 518 214,55

10 587 086,99

A.I Dochody bieżące

12 561 345,98

9 730 633,07

A.2 Dochody majątkowe

956 868,57

856 453,92

B. Wydatki (B1+ B2)

13 769 247,91

8 309 874,03

B.I Wydatki bieżące

11 996 433,91

8 156 562,62

B.2 Wydatki majątkowe

1 772 814,00

153 311,41

C. Nadwyżka/deficyt (A-B)

-251 033,36

2 277 212,96

D. Finansowanie (D1-D2

251 033,36

                          1 134.184,34

D.1 Przychody ogółem

651 033,36

1 434 184,34

D.2 Rozchody ogółem

400 000,00

300 000,00

 2) W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku  nie zostały udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.938).


Wójt
Gminy Obrzycko
inż. Irena Rakowska

 

Obrzycko, dnia 28 października 2015 rokuWyświetleń strony: 866
Data wytworzenia: 27-10-2015, 14:49:45 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 27-10-2015, 14:53:53 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego