Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

IV Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 17.04.2019 r.
 
PBR.0002.2.2019
Z a w i a d o m i e n i e
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
IV Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 25 kwietnia 2019 roku o godz. 14 00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Obrzycku
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Obrzycko.
 4. Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Obrzycko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2019-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Obrzycko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019- 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Obrzycko na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Obrzycko.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek


Wyświetleń strony: 159
Data wytworzenia: 18-04-2019, 08:16:08 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 18-04-2019, 08:20:41 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego