Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

IV Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 19.03.2015 r.

PBR.0002.2.2015


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
IV Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 27 marca 2015 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Piotrowie

 

Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Obrzycko na 2015 rok.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
         bezdomności zwierząt na terenie gminy Obrzycko na 2015 rok.
8.      Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku za rok 2014.
9.      Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014 r.
10.   Interpelacje i zapytania radnych.
11.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.   Wolne wnioski i informacje.
13.   Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Janasek


Wyświetleń strony: 712
Data wytworzenia: 20-03-2015, 12:16:30 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 20-03-2015, 12:21:43 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego