Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

IX Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 21.09.2015 r.
PBR.0002.7.2015
 
                                                                                 
I N F O R M A C J A 
 

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
IX Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 29 września 2015 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Gaju Małym
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Obrzycko.
4.      Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2015 rok.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2015-2023.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 – 2019.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcie przez Radę Gminy Obrzycko stanowiska w sprawie projektu zmiany ustawy prawo wodne.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/41/2015 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.
14. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku za I półrocze 2015 roku.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 799
Data wytworzenia: 21-09-2015, 12:36:58 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 21-09-2015, 12:41:08 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 21-09-2015, 12:42:19 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego