Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

IX Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 07.11.2019 r.

PBR.0002.7.2019


Z a w i a d o m i e n i e

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
X Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 15 listopada 2019 roku o godz. 14:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Obrzycku


 


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Obrzycko.

 4. Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2019 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2019-2028.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Obrzycko za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

 9. Podjęcie uchwały w sprawiewyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

 13. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

 14. Interpelacje i zapytania radnych.

 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.

 16. Wolne wnioski i informacje.

 17. Zamknięcie sesji.Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 63
Data wytworzenia: 08-11-2019, 14:24:03 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 08-11-2019, 14:27:04 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego