Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Klauzula informacyjna


URZĄD GMINY OBRZYCKO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Obrzycko z siedzibą  w Obrzycku, ul. Rynek 19,  64-520 Obrzycko;

2.Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Obrzycko (nazwa ADO) jest Pan/Pani Jacek Michałowski , e-mail: rodo@obrzycko.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, rozliczenia faktury, wypełnienia obowiązku ustawowego(należy podać cel przetwarzania) na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. C i d;

3.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Urząd Gminy, strony umowy oraz postępowania, Instytucja właściwy na podstawie Ustawy;

4.Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej ;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z trwaniem umowy, zgodnie z kategorią archiwalną, na czas rekrutacji;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych;

8.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest : wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji praw, brak realizacji umowy, niespełnienie obowiązku prawnego – podlega karze na podstawie właściwej Ustawy.Wyświetleń strony: 1271
Data wytworzenia: 29-05-2018, 08:55:57 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 29-05-2018, 08:56:54 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego