Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Nabór na członka komisji konkursowej


Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 3/2015
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 14 stycznia 2015 r.

 

Nabór na członka komisji konkursowej
do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)

Wójt Gminy Obrzycko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Obrzycko, do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2015.

Obszary konkursowe:

A) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu        
 
B) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                               
 
C) Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 
 
D) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Kandydat na członka komisji konkursowej wskazany przez organizację pozarządową powinien być osobą, która:
1. reprezentuje organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot biorący udział w danym konkursie;
2. nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunkach, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
3. do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na załączonym formularzu  w terminie do dnia 06 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

Zgłoszenie można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@obrzycko.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

O wynikach naboru wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez Wójta Gminy Obrzycko.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1095
Data wytworzenia: 15-01-2015, 11:44:26 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 15-01-2015, 11:56:05 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego