Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie - budowa instalacji do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra na działkach nr: 358/5, 358/4, 3357/4, 357/3


SSO.6220.3.2013                                                                             Obrzycko, 18.02.2013 r.

O b w i e s z c z e n i e

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98 poz 1071 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra na działkach nr: 358/5, 358/4, 3357/4, 357/3 o mocy elektrycznej do 1,0 MW istnieje potrzeba oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie określam zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko

Inwestycję zamierza zrealizować:

Gartenholz H&H Sp. z o.o

Zielonagóra, ul Stobnicka 15

64-520 ObrzyckoUmieszczono:

  1. Bip Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Obrzycko, Rynek 19 , 64-520 Obrzycko
  3. a.a.

 

Sporządził

Paweł Klause


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1185
Data wytworzenia: 20-02-2013, 22:46:40 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 20-02-2013, 22:53:16 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 20-02-2013, 22:53:58 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego