Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra


Obrzycko, dnia 07.05.2015 r.
PBR.6733.2.2015
 
 
OBWIESZCZENIE

 

 

o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) oraz  art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
INEA S.A.
ul. Kolejowa 19/21
60-717 Poznań
działającej przez pełnomocnika:
Pana Piotra Paczkowskiego
ul. Gwiaździsta 14
86-031 Osielsko
 
w sprawiewydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra (gmina Obrzycko) oraz Nr 66; 58; 47; 946 obręb geodezyjny Obrzycko (miasto Obrzycko)”
 
W toku postępowania w sprawie uzgodnienia projektu w/w decyzji wydane zostały następujące postanowienia:
 
Postanowienie Burmistrza Miasta Obrzycko znak DOP.6733.3.2015 z dnia 14.04.2015 r.
-  Postanowienie Powiatowego Konserwatora Zabytków w Szamotułach znak PKZ.4123.9.4.2015 z dnia 28.04.2015 r.
-  Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu znak TP.457.23.2015 z dnia 04.05.2015 r.
 
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w Urzędzie Gminy w Obrzycku w godzinach urzędowania, w terminie do 14 maja 2015 r.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
 /-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 765
Data wytworzenia: 07-05-2015, 13:52:02 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 07-05-2015, 13:55:22 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego