Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 13.11.2018 r.
PBR.6733.6.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.)
 
zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2018 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku:
 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki
ul. Gajowa 1, Dąbrówka Leśna, 64-600 Oborniki
działającego przez pełnomocnika:
Panią Urszulę Sewerynowicz
Instytut OZE Sp. z o.o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
 
dla zamierzenia polegającego na wykonaniu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec na działkach:
 
- nr 80982/8; 81002; 81001/5; 81003/6 obręb geodezyjny Zielonagóra;
- nr 80979/4; 80978/6; 80998/11; 80976/4 obręb geodezyjny Stobnicko;
- nr 80919/8; 80922/6; 80938/4; 80955/5; 80955/6; 80955/7 obręb geodezyjny Piotrowo;
- nr 81028/2; 81028/6 obręb geodezyjny Koźmin;
- nr 81069/5; 81070/5; 81065/3; 81064 obręb geodezyjny Kobylniki;
- nr 81061 obręb geodezyjny Słopanowo;
- nr 81094 obręb geodezyjny Mędzisko;
 
Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
 
Irena Rakowska

Data umieszczenia ogłoszenia: 13.11.2018 r.


Wyświetleń strony: 282
Data wytworzenia: 13-11-2018, 12:55:26 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 13-11-2018, 12:58:27 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego