Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Ireneusz Eszer


SSO.6220.5.2013                                                                                          Obrzycko, 01.02.2013 r.    O B W I E S Z C Z E N I E
o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i aNa podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.01.2013 roku zostało wszczęte postępowanie z wniosku:

Ireneusz Eszer
Gaj Mały 31
64-520 Obrzycko

postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu naprawczego samochodów osobowych na działce nr 379/1 w Gaju Małym.

W związku z tym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, pok. 2, tel. 61-29-13-065.Otrzymują:
1. Strony wg rozdzielnika
    w aktach sprawy,
2. a/a

Sporządził:
Paweł Klause

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1417
Data wytworzenia: 01-02-2013, 13:15:08 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 01-02-2013, 13:19:36 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego