Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piotrowo, część działki nr 186/3


Obrzycko, dnia 24.06.2015 r.
 
PBR.6722.5.2014
 
 

OBWIESZCZENIE
uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Piotrowo, część działki nr 186/3
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Obrzycko Uchwały Nr V/48/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki nr 186/3 w obrębie Piotrowo.
Z treścią planu miejscowego, uzasadnieniem do ww. uchwały Rady Gminy Obrzycko (uzasadnienie z art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowanie z art. 55 ust. 3), można się zapoznać:
-        na stronie BIP Urzędu Gminy Obrzycko;
-        w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
 
 /-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 780
Data wytworzenia: 24-06-2015, 10:20:55 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 24-06-2015, 10:24:04 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego