Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogostowo, działka nr 194/2


Obrzycko, dnia 04.03.2016 r.

PBR.6722.4(2).2014

OBWIESZCZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w miejscowości Dobrogostowo, działka nr 194/2

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Obrzycko Uchwały Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki nr 194/2 w m. Dobrogostowo.

Z treścią planu miejscowego - uchwałą Rady Gminy Obrzycko oraz uzasadnieniem i podsumowaniem (uzasadnienie z art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowanie z art. 55 ust. 3), można się zapoznać:

  • na stronie BIP Urzędu Gminy Obrzycko;

  • w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 870
Data wytworzenia: 07-03-2016, 12:56:40 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 07-03-2016, 13:06:20 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego