Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 24.06.2015 r.
 
PBR.6720.5.2014
PBR.6720.6.2014
 
 
OBWIESZCZENIE
o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Obrzycko Uchwały:
 
- Nr V/42/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko
- Nr V/44/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko
- Nr V/45/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko
- Nr V/46/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko
 
- Nr V/43/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko
 
Z treścią zmiany studium, uzasadnieniem do ww. uchwały Rady Gminy Obrzycko (uzasadnienie z art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowanie z art. 55 ust. 3), można się zapoznać:
-        na stronie BIP Urzędu Gminy Obrzycko;
-        w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
 

 /-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 1184
Data wytworzenia: 24-06-2015, 10:28:40 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 24-06-2015, 10:31:49 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego