Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego wykonanie projektu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec


Obrzycko, dnia 28.08.2018 r.
PBR.6733.6.2018
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2018 r. z wniosku:
 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki
ul. Gajowa 1, Dąbrówka Leśna, 64-600 Oborniki
działającego przez pełnomocnika:
Panią Urszulę Sewerynowicz
Instytut OZE Sp. z o.o.
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce
 
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego wykonanie projektu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec:
 
- budowa niskich, drewnianych progów piętrzących o wysokości piętrzenia do 0,2 m
- budowa wyższych, drewnianych progów piętrzących o wysokości piętrzenia do 0,5m
- budowa zastawek drewnianych z zamknięciem szandorowym, umożliwiającym regulowanie poziomu wody, wysokość piętrzenia od 0,2 do 0,9 m
- budowa przepustów z piętrzeniem o śr. 0,6-1,0m z umocnieniem brzegów po 10 m przed i za budowlą, wysokość piętrzenia do 0,9 m długość rurociągu 6,0 m
 
na działkach:
 
- nr 80982/8; 81002; 81001/5; 81003/6 obręb geodezyjny Zielonagóra;
- nr 80979/4; 80978/6; 80998/11; 80976/4 obręb geodezyjny Stobnicko;
- nr 80919/8; 80922/6; 80938/4; 80955/5; 80955/6; 80955/7 obręb geodezyjny Piotrowo;
- nr 81028/2; 81028/6 obręb geodezyjny Koźmin;
- nr 81069/5; 81070/5; 81065/3; 81064 obręb geodezyjny Kobylniki;
- nr 81061 obręb geodezyjny Słopanowo;
- nr 81094 obręb geodezyjny Mędzisko;
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (61) 2913065 w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 28.08.2018 r.


Wyświetleń strony: 265
Data wytworzenia: 28-08-2018, 10:21:58 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 28-08-2018, 10:26:44 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego