Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV: budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV w m. Gaj Mały oraz w m. Szamotuły


Obrzycko, dnia 18.03.2019 r.
PBR.6733.3.2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 marca 2019 r. z wniosku :
 
ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
działającej przez pełnomocnika:
Pana Tomasza Tejszerskiego
 
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego budowę sieci elektroenergetycznej SN-15kV: budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV na działkach nr 224/6; 224/5; 224/1; 429/3; 171; 221/7 w m. Gaj Mały obręb geodezyjny Gaj Mały gm. Obrzycko oraz nr 50; 51 w m. Szamotuły obręb geodezyjny Szamotuły
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami, uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, pok. nr 223, tel. (61) 2913065 w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 18.03.2019 r.


Wyświetleń strony: 218
Data wytworzenia: 18-03-2019, 15:21:54 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 18-03-2019, 15:24:05 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 18-03-2019, 15:26:50 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego