Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego


Obrzycko, dnia 27.08.2019 r.
PBR.6733.8.2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. z wniosku :

 

Electronic Control Systems S.A.
ul. Krakowska 84
32-083 Balice (k. Krakowa)
działającej przez pełnomocnika:
Pana Jarosława Śmiłowskiego
NetWorkS! Sp. z o.o.
Ul. Wierzbięcice 1, 61-569 Poznań

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego PPO_Obrzycko_Dobrogostowo /66312 – wieży stalowej kratowej o wysokości do 55 m z instalacją radiokomunikacyjną (sektorowymi antenami nadawczo-odbiorczymi) na części działki nr 97/3 w m. Dobrogostowo gm. Obrzycko.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, pok. nr 223, tel. (61) 2913065 wew. 212 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska

Data umieszczenia ogłoszenia: 27.08.2019 r.Wyświetleń strony: 194
Data wytworzenia: 27-08-2019, 10:43:21 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 27-08-2019, 10:48:51 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego