Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia


Obrzycko, dnia 03.02.2020 r.
PBR.6733.9.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 
zawiadamiam, że w dniu 03 lutego 2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku:
 
P4 Spółka z o. o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
działającej przez pełnomocnika:
Pana Roberta Weinstok
ul. Nałkowskiej 51/20, 60-573 Poznań
 
 
dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 26/5; 47; 237 w m. Gaj Mały obręb geodezyjny Gaj Mały gm. Obrzycko (kabel ma zasilać planowaną na działce nr 35 stację bazową telefonii komórkowej).
 
Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 04.02.2020 r.
 
Data zdjęcia ogłoszenia:


Wyświetleń strony: 89
Data wytworzenia: 04-02-2020, 12:40:18 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 04-02-2020, 12:42:13 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego