Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo


Obrzycko, dnia 26.09.2014 r.
PBR.6733.8.2014
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267)
 
zawiadamiam, że w dniu 25 września 2014 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku:
 
Zarządu Dróg Powiatowych
w Szamotułach
ul. B.Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
działającego przez pełnomocnika:
ATAR Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodłowa 3
62-090 Rokietnica
 
dla przebudowy wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) gm. Obrzycko, w ciągu drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły po działkach nr 25; 26; 27/2 obręb geodezyjny Jaryszewo
 
 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Z-ca Wójta Gminy Obrzycko
/-/ Wiesław Bobiarski


Wyświetleń strony: 855
Data wytworzenia: 26-09-2014, 13:05:01 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 26-09-2014, 13:07:23 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego