Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 27.02.2019 r.

PBR.6733.8.2018

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2019 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku:

Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły
działającej przez pełnomocnika:
Pana Tomasza Strzelczyka - Projektowanie

dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1849P polegającej na budowie chodnika na działkach:

- nr 237 obręb geodezyjny Gaj Mały gm. Obrzycko
- nr 207; 205/1; 204/1, 204/2 obręb geodezyjny Dobrogostowo gm. Obrzycko

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska

 

Data umieszczenia ogłoszenia: 27.02.2019 r.Wyświetleń strony: 219
Data wytworzenia: 28-02-2019, 12:43:58 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 28-02-2019, 12:48:28 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego