Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Gaju Mały


Obrzycko, dnia 16.07.2018 r.
PBR.6733.3.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.)
 
zawiadamiam, że w dniu 16 lipca 2018 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku:
 
P4 Spółka z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
działającej przez pełnomocnika:
Pana Roberta Weinstok
 
dla zamierzenia polegającego na:budowie stacji bazowej telefonii komórkowej kod operatora SZA3082 GAJ MAŁY składającej się z wieży stalowej o wysokości ok. 63 m, oraz anten rozsiewczych zawieszonych na wieży oraz urządzeń nadawczo – odbiorczych i transmisyjnych umieszczonych na ziemi pod wieżą na działce nr 35 w m. Gaj Mały (obręb geodezyjny Gaj Mały) gm. Obrzycko.
 
Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 16.07.2018 r.


Wyświetleń strony: 339
Data wytworzenia: 16-07-2018, 15:02:55 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 16-07-2018, 15:11:08 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 16-07-2018, 15:40:13 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego