Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szatni sportowej w Słopanowie - Hubach


Obrzycko, dnia 27.02.2018 r.
PBR.6733.2.2018
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.)
 
zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2018 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku:
 
Gminy Obrzycko
ul. Rynek 19
64-520 Obrzycko
 
dla zamierzenia polegającego na:budowie szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych (na miejscu istniejącej szatni sportowej kontenerowej) na działce nr 211/30 w miejscowości Słopanowo – Huby (obręb geodezyjny Słopanowo), gmina Obrzycko.
 
Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 27.02.2018 r.


Wyświetleń strony: 360
Data wytworzenia: 27-02-2018, 13:25:21 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 27-02-2018, 13:35:41 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego