Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 13.05.2019 r.
PBR.6733.3.2019
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 
zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2019 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku:
 
ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
działającej przez pełnomocnika:
Pana Tomasza Tejszerskiego
 
 
dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV: budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV na działkach nr 224/6; 224/5; 224/1; 429/3; 171; 221/7 w m. Gaj Mały obręb geodezyjny Gaj Mały gm. Obrzycko oraz nr 50; 51 w m. Szamotuły obręb geodezyjny Szamotuły.
Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 13.05.2019 r.


Wyświetleń strony: 291
Data wytworzenia: 13-05-2019, 14:29:47 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 13-05-2019, 14:31:26 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego