Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 14.11.2018 r.
PBR.6733.7.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2017 r. Dz.U. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.)
 
zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2018 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku:
 
Gminy Obrzycko
Rynek 19, 64-520 Obrzycko
działającej przez pełnomocnika:
MP Projekt
Maciej Pospieszny
Stróżki 45C, 64-510 Wronki
dla zamierzenia polegającego na:
- budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami;
- budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami;
 
na działkach nr 159/4; 159/5; 208/13; 208/14; 287/1; 287/2; 294/1; 294/2; 302/1; 302/11, 502, 509, 80168/2, 305/1, 292, 303 w m. Piotrowo oraz Nowina (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Obrzycko.
 
Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 14.11.2018 r.


Wyświetleń strony: 378
Data wytworzenia: 14-11-2018, 10:35:12 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 14-11-2018, 10:38:20 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego