Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 23.07.2019 r.
PBR.6733.4.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 
zawiadamiam, że w dniu 23 lipca 2019 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku:
 
Gminy Obrzycko
Aleja Jana Pawła II 1
64-520 Obrzycko
działającej przez pełnomocnika:
Panią Joannę Felską
 
dla zamierzenia polegającego na budowiesieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 357/4; 370; 81006/1; 81006/9; 532; 368/2; 369 położonych w Zielonejgórze obręb geodezyjny Zielonagóra; nr 111; 3/3; 3/10; 3/9; 19/3; 21/2; 15; 20/8; 20/10; 20/7; 113/1; 108; 35/3; 35/4; 35/9; 35/10; 81005/23; 31; 81005/26; 25; 23/1; 113/3; 42/3; 42/1; 43/2; 43/7; 43/9; 114; 59; 81004/21; 72 położonych w Stobnicku obręb geodezyjny Stobnicko wraz z budową i przebudową oczyszczalni ścieków na działce nr 312 w Zielonejgórze obręb geodezyjny Zielonagóra, gm. Obrzycko.
 
Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach pracy urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 23.07.2019


Wyświetleń strony: 197
Data wytworzenia: 23-07-2019, 12:40:23 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 23-07-2019, 12:42:51 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego