Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko


Obrzycko, dnia 28 lipca 2014 r.
PBR.6733.5.2014
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267)
 
zawiadamiam, że w dniu 28 lipca 2014 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku: 
 
Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
 
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko po działkach nr 32; 33; 35 obręb Kobylniki z uwagi na bezprzedmiotowość postępowania
 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
 /-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 798
Data wytworzenia: 30-07-2014, 13:31:55 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 30-07-2014, 13:34:59 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego