Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106;


Obrzycko, dnia 16 lipca 2014 r.
PBR.6733.3.2014
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267)
 
zawiadamiam, że w dniu 16 lipca 2014 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku: 
 
ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Szamotuły ul. Nowowiejskiego 6, 64-500 Szamotuły działającej przezpełnomocnika: PHU VESTO Jacek Popowski  Al. Niepodległości 25, 64-500 Szamotuły
dla zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 80; 82; 83; 84/2 w obrębie geodezyjnym Ordzin gm. Obrzycko
 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
 /-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 874
Data wytworzenia: 16-07-2014, 14:59:11 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 16-07-2014, 15:03:20 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego