Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX


Obrzycko, dnia  30.04.2013 r. 

PBR.6733.3.2013

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.)   oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267)

zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2013 r. została wydana decyzja  ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku: 

Pana
Sławomira Lebica
WOD-MAX
ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca

działającego na zlecenie:

Gminy Obrzycko
ul. Rynek 19,
64-520 Obrzycko                                                               

dla zamierzenia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Ordzinie o budowę dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 100 m3 każdy wraz z rurociągami międzyobiektowymi na działce nr 36 w Ordzinie ”

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 


Wójt Gminy Obrzycko 

/-/ Irena Rakowska

 Wyświetleń strony: 1105
Data wytworzenia: 30-04-2013, 14:33:07 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 30-04-2013, 14:44:47 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 06-05-2013, 09:28:17 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego