Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX


Obrzycko, dnia  07.05.2013 r.

PBR.6733.4.2013


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.)   oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267)

zawiadamiam, że w dniu 06 maja 2013 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku: 

Pana
Sławomira Lebica
WOD-MAX
ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca

działającego na zlecenie:

Gminy Obrzycko
ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
                                                                  

dla zamierzenia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Brączewie o budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 75 m3  wraz z rurociągiem technologicznym na działce nr 81039/4 w Brączewie (obręb geodezyjny Jaryszewo)

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 1117
Data wytworzenia: 07-05-2013, 12:26:16 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 07-05-2013, 12:31:37 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego