Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach.


Obrzycko, dnia 08.01.2014 r.
PBR.6733.11.2013
 

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267)
 
zawiadamiam, że w dniu 08 stycznia 2014 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku:
 
Gminy Obrzycko

ul. Rynek 19

64-520 Obrzycko
 
dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach obręb geodezyjny Słopanowo w celu podłączenia budynków mieszkalnych jednorodzinnyc
 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko 
  /-/ Irena Rakowska

 Wyświetleń strony: 974
Data wytworzenia: 09-01-2014, 08:08:43 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 09-01-2014, 08:16:56 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego